Χρονοδιακόπτης ψηφιακός 12/24 ωρών 7 ημερών TELCO TS-ED1 λευκός

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αυτοματισμοί
Χρονοδιακόπτες
Χρονοδιακόπτης ψηφιακός 12/24 ωρών 7 ημερών TELCO TS-ED1 λευκός

Χρονοδιακόπτης ψηφιακός-για να προγραμματίζετε εύκολα τις συσκευές σας