Χρονοδιακόπτης μηχανικός 24 ωρών κουζίνας TELCO TS-MD20 λευκός

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αυτοματισμοί
Χρονοδιακόπτες
Χρονοδιακόπτης μηχανικός 24 ωρών κουζίνας TELCO TS-MD20 λευκός

Χρονοδιακόπτης μηχανικός-για να προγραμματίζετε εύκολα τις συσκευές σας