Φωτάκι νυτκός ρεύματος περιστρεφόμενο TELCO YL-352SE

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Φωτάκια Νυκτός
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Φωτάκι νυτκός ρεύματος περιστρεφόμενο TELCO YL-352SE

Φωτάκι νυτκός με αισθητήρα φωτός περιστρεφόμενο