Φωτάκι νυτκός ρεύματος με διακόπτη TELCO YL-282

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Φωτάκια Νυκτός
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Φωτάκι νυτκός ρεύματος με διακόπτη TELCO YL-282

Φωτάκι νυκτός με διακόπτη ON/OFF