Φωτάκι μπαταρίας με ανιχνευτή κίνησης & φωτός TELCO YL-253

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Φωτάκια Νυκτός
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Φωτάκι μπαταρίας με ανιχνευτή κίνησης & φωτός TELCO YL-253

Φωτάκι νυκτός μπαταρίας με αισθητήρα φωτός και ανιχνευτή κίνησης