Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO TM13-001CID μαύρη

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Γόνδολες
Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO TM13-001CID μαύρη

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης