Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO TM13-001 λευκή

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Γόνδολες
Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO TM13-001 λευκή

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης