Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 μαύρο

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Γόνδολες
Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 μαύρο

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης