Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 κόκκινο

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Γόνδολες
Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 κόκκινο

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης