Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 ασημί

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Γόνδολες
Τηλέφωνο Γόνδολα με αναγνώριση κλήσης TELCO 09-448 ασημί

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης