Τηλέφωνο Ασύρματο με Caller ID AEG TOONGO λευκό

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Dect
Τηλέφωνο Ασύρματο με Caller ID AEG TOONGO λευκό

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με αναγνώριση κλήσης στην  αναμονή