Τηλέφωνο Ασύρματο με τηλεφωνητή AEG BOOMERANG 15 λευκό

Τηλεφωνία
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Dect
Τηλέφωνο Ασύρματο με τηλεφωνητή AEG BOOMERANG 15 λευκό

Τηλέφωνο υψηλής σχεδίασης με ψηφιακό τηλεφωνητή