Τακτοποιητής καλωδίων αδιάβροχη σύνδεση πρίζας BRENNE 1160400

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Τακτοποιητές Καλωδίων
Τακτοποιητής καλωδίων αδιάβροχη σύνδεση πρίζας BRENNE 1160400

Τακτοποιητής καλωδίου με αδιάβροχη σύνδεση πρίζας