Ρολόι υπολογισμού διάρκειας ύπνου λευκού φωτισμού TELCO Ε0117S μαύρο

Ρολόγια
Ψηφιακά
Ρολόι υπολογισμού διάρκειας ύπνου λευκού φωτισμού TELCO Ε0117S μαύρο

Ρολόι έξυπνο με λειτουργία υπολογισμού διάρκειας ώρας και φωτιζόμενη οθόνη