Ρολόι υπολογισμού διάρκειας ύπνου λευκού φωτισμού TELCO Ε0117S λευκό

Ρολόγια
Ψηφιακά
Ρολόι υπολογισμού διάρκειας ύπνου λευκού φωτισμού TELCO Ε0117S λευκό

Ρολόι έξυπνο με λειτουργία υπολογισμού διάρκειας ώρας και φωτιζόμενη οθόνη