Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 μπλε

Ρολόγια
Ψηφιακά
Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 μπλε

Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη υγρασίας και φωτιζόμενη οθόνη