Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 λευκό

Ρολόγια-Θερμόμετρα
Ψηφιακά
Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 λευκό

Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη υγρασίας και φωτιζόμενη οθόνη