Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 κόκκινο

Ρολόγια
Ψηφιακά
Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO Ε0114Η-1 κόκκινο

Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη υγρασίας και φωτιζόμενη οθόνη