Πρίζα σούκο με 2 θύρες USB 2100mA TELCO KF-GZB-01/01U λευκή

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Πολύπριζα
Απλά
Πρίζα σούκο με 2 θύρες USB 2100mA TELCO KF-GZB-01/01U λευκή

Πρίζα σούκο με 2 θύρες