Πρίζα μονή με διακόπτη TELCO KF-ZB-01/01K λευκή

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Πολύπριζα
Απλά
Πρίζα μονή με διακόπτη TELCO KF-ZB-01/01K λευκή

Πρίζα μονή με διακόπτη ON/OFF