Πρίζα με ροοστάτη ELRO KS28

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Πολύπριζα
Απλά
Πρίζα με ροοστάτη ELRO KS28

Πρίζα μονή με ροοστάτη