Κουδούνι ασύρματο μπαταρίας με εμβέλεια 30μ TELCO D-218

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Ασύρματα Κουδούνια
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Κουδούνι ασύρματο μπαταρίας με εμβέλεια 30μ TELCO D-218

Κουδούνι ασύρματο μπαταρίας - διαθέτει 32 μελωδίες