Ενδοεπικοινωνία TELCO T48 πορτοκαλί 10km

Τηλεφωνία
Ενδοεπικοινωνίες
Ενδοεπικοινωνία TELCO T48 πορτοκαλί 10km

Ενδοεπικοινωνία PMR μεγάλης αντοχής 10km με βάση φόρτισης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες