Ενδοεπικοινωνία TELCO T320 μαύρο 10km

Τηλεφωνία
Ενδοεπικοινωνίες
Ενδοεπικοινωνία TELCO T320 μαύρο 10km

Ενδοεπικοινωνία PMR μεγάλης αντοχής 10km με βάση φόρτισης