Ενδοεπικοινωνία ΒΙΝΑΤΟΝΕ LATITUDE 150 μαύρο-γκρι

Τηλεφωνία
Ενδοεπικοινωνίες
Ενδοεπικοινωνία ΒΙΝΑΤΟΝΕ LATITUDE 150 μαύρο-γκρι

Εμβέλεια 5χλμ