Δεματικά καλωδίων 4,5x300mm 100tmx TELCO λευκά

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Τακτοποιητές Καλωδίων
Δεματικά καλωδίων 4,5x300mm 100tmx TELCO λευκά

Δεματικό για να τακτοποιείτε πιο εύκολα τα καλώδια σας