Δεματικά καλωδίων 4,5x200mm 100tmx TELCO 50 λευκά-50 μαύρα

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Τακτοποιητές Καλωδίων
Δεματικά καλωδίων 4,5x200mm 100tmx TELCO 50 λευκά-50 μαύρα

Δεματικό για να τακτοποιείτε πιο εύκολα τα καλώδια σας