Δεματικά καλωδίων 2,5x120mm 100tmx TELCO μαύρα

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Τακτοποιητές Καλωδίων
Δεματικά καλωδίων 2,5x120mm 100tmx TELCO μαύρα

Δεματικό για να τακτοποιείτε πιο εύκολα τα καλώδια σας