Αντάπτορας ταξιδίου universal από & προς όλες τις χώρες τelco ADD-04

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αντάπτορες Ρεύματος
Universal Travel Adaptor
Αντάπτορας ταξιδίου universal από & προς όλες τις χώρες τelco ADD-04

Μετατρέψτε εύκολα τα φις των συσκευών σας σε όλα τα φις